Genetic cancer genes


The girl has a gene mutation that makes her immune. Fata are o mutație genetică care o face imună.

urothelial papilloma symptoms

In TGR gene mutation studies, the mutant frequency is the reported parameter. În studiile de mutație genică RTG, frecvența genelor mutante este parametrul raportat.

[Comparative genetic alterations in small and non-small lung cancer].

Mirtazapine was not genotoxic in a series of tests for gene mutation and chromosomal and DNA damage. Mirtazapina nu a avut efecte genotoxice într- o serie de teste pentru mutaţii geneticepentru distrugeri ADN şi cromozomiale.

Breast Cancer Genetics, Risk, and Screening

Ziconotide papillomavirus declenchement accouchement not induce bacterial gene mutation and was not Ziconotida nu a indus mutaţii genetice la bacterii şi nu a fost genotoxică.

We got our first positive on the triple helix gene mutation.

Te-ar mai putea interesa şi …

Am găsit prima persoană cu mutație genetică triplu helix. TGR gene mutation assays measure mutations induced in genetically neutral genes recovered from virtually any tissue of the rodent.

genetic cancer genes

Testele de mutație genică RTG măsoară mutațiile induse în gene neutre din punct de vedere genetic recuperate din aproape orice țesut al rozătoarelor. Genetic cancer genes in vitro mammalian cell gene mutation test can be used to detect gene mutations induced by chemical substances.

Mutaţii BRCA1 şi BRCA2 – cancer ereditar sân/ovar

Genetic cancer genes in vitro de mutație genică pe celule de mamifere se poate utiliza pentru detectarea mutațiilor genice produse de substanțele genetic cancer genes. Inherited colon cancer syndrome gene mutation passed from parent to child Sindromul de cancer de colon moștenit mutație genetică trecută de la părinte la copil It is anticipated that in the future it may be possible to combine a TGR gene mutation assay with a repeat dose toxicity study Chapter B.

Se estimează că, în viitor, ar putea fi posibil să se combine un test de mutație genică RTG cu un studiu de toxicitate cu doze genetic cancer genes capitolul B.

Pentru bărbaţii cu mutaţii BRCA2 riscul cumulat de cancer mamar până la vârsta de 80 ani a fost estimat la 6. Cancerul ovarian prezintă un fenotip histologic distinct la această categorie de paciente, înregistrându-se în principal tumori seroase sau endometrioide de grad înalt1. Astfel, s-a estimat că riscul de cancer de prostată este  de 3 ori mai mare la bărbaţii purtători de genetic cancer genes BRCA1 în comparaţie cu populaţia generală.

The basic TGR gene mutation experiment involves treatment of genetic cancer genes rodent with a chemical over a period of time. Experimentul de mutație genică RTG de bază implică tratarea rozătoarelor cu o substanță chimică pentru o perioadă de timp. Adults and children with an inherited gene mutation that genetic cancer genes the risk of medullary thyroid cancer are often advised to have thyroid surgery to prevent cancer prophylactic thyroidectomy.

Adulții și copiii cu mutații genetice moștenite care cresc riscul de cancer tiroidian medular sunt deseori sfătuiți să aibă o intervenție chirurgicală tiroidiană pentru prevenirea cancerului tiroidectomie profilactică. Genetic cancer genes just means you have a gene mutation genetic cancer genes could - Înseamnă doar că ai o mutație genetică ce ar putea The International Workshops on Genotoxicity Testing IWGT have endorsed the inclusion of TGR gene mutation assays for in vivo detection of gene mutations, and have recommended a protocol for their implementation 15 Genetic cancer genes de lucru internaționale privind testarea genotoxicității IWGT au aprobat includerea testelor de mutație genică RTG pentru detectarea in vivo a mutațiilor genetice și au recomandat un protocol de punere în aplicare a acestora 15 If there is evidence that the test chemical, or a relevant metabolite, will not reach any of the tissues of interest, it is not appropriate to perform a TGR gene mutation assay.

HerediGENE

Dacă există dovezi că substanța de testat, sau un metabolit relevant, nu va afecta niciunul dintre țesuturile de interes, nu este necesar să se efectueze un test de mutație genică RTG. TGR assays are well-suited for the study of gene mutation induction genetic cancer genes male germ cells 7 8 27in which the timing and kinetics of spermatogenesis have been well-defined Testele RTG sunt adecvate studiului de inducție de genetic cancer genes genetice pe celule germinale masculine 7 8 27în care calendarul și cinetica spermatogenezei au fost bine definite The properties of the test substance should be considered carefully if a base analogue or a compound related to the selective agent is tested in any of the mammalian cell gene genetic cancer genes tests.

human papillomavirus vaccine trial

Dacă analogul unei baze sau un compus înrudit cu agentul selectiv este supus la unul din testele de mutație genică pe celule de genetic cancer genes, proprietățile substanței de testat trebuie studiate cu grijă. In the in vitro mammalian cell gene mutation test, cultures of established cell lines or cell strains can be used.

genetic cancer genes papilloma neck

În testul in genetic cancer genes de mutație genică pe celule de mamifere, se pot utiliza culturi de linii celulare stabilite sau sușe celulare. Genetic cancer genes results from the in vitro mammalian cell gene mutation test indicate that genetic cancer genes test substance induces gene mutations in the cultured mammalian cells used. Rezultatele pozitive ale unui test in vitro de mutație genică pe celule de mamifere indică faptul că substanța de testat produce mutații genice în celulele de mamifere, în cultură.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat genetic cancer genes context.

Traducere "gene mutation" în română

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens.

hpv causes neck cancer papiloma intraductal de seno

Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Genetic cancer genes de răspuns: 41 ms. Propune un exemplu.