Endometrial cancer experience, Translation of "uterine (" in English


Treatment with unopposed oestrogens for long periods of time also increases the risk of cancer of the lining of the womb endometrial cancer. Factorii obstetricali ce predispun la anomalii craniofaciale sunt: primiparitatea, coborârea precoce în pelvisul matern, poziţii aberante endometrial cancer experience fătului, anomalii uterine uter bicornuatprezenţa gemenilor sau tripleţilor endometrial cancer experience.

Why Is This Tool Useful?

Obstetrical factors predisposing to craniofacial anomalies are: first pregnancy, early descentin maternal pelvis, anomalous positions of endometrial cancer experience foetus, uterine anomalies bicornuate uterusthe presenceof twins or triplets [27]. Se consideră ca modificările endometrial cancer experience atrofia endometrială şi cele de la nivelul cartilajului de creştere îngroşare metafizară sau displazie a cartilajului sunt legate de acţiunea farmacologică a sunitinibului.

gardasil vaccine ontario cost virus del papiloma y herpes

Changes in the uterus endometrial atrophy and bone growth plate physeal thickening or dysplasia of cartilage are thought to be related to the pharmacological action of sunitinib. Creşterea excesivă a mucoasei uterine hiperplazia endometrial cancer experience şi cancer al mucoasei uterine cancer endometrial La femeile cu uter intact, riscul creşterii excesive a mucoasei uterine hiperplazie endometriale este crescut.

endometrial cancer experience cancer and hormones

Excessive growth of the womb lining endometrial hyperplasia and cancer of the womb lining endometrial cancer In women with an intact womb, the risk endometrial cancer experience excessive growth of the womb lining endometrial hyperplasia is increased. Galen, în sec II, respinge ideea că modificările endometrial cancer experience datorită acestei deplasări a uterului, sugerând drept cauză retenţia exagerată a secreţiei uterine.

Dobrescu, Galen, in century II, rejects the idea that the modifications occur endometrial cancer experience to this displacement of the uterus, suggesting as a cause excessive retention of uterine secretion Dobrescu Pentru a evalua efectul FABLYN prin proceduri uterine de diagnostic de exemplu, histeroscopie, sonohisterogramă cu perfuzie salină, biopsie endometrială, polipectomie sau dilatare şi chiuretaja fost efectuată o analiză asupra femeilor fără supraveghere endometrial cancer experience cu UTV paciente.

Ou trebuie să treacă endometrial cancer experience tub uterine spre uter uter. The egg must go through a Fallopian tube toward the uterus womb. A pierdut uterul și trompele uterine.

She's lost her uterus and fallopian tubes. Chestiile astea verzi sunt trompele uterine These green things are your fallopian tubes and this Oxitocina este hormonul implicat în iniţierea contracţiilor uterine. Oxytocin is the hormone involved in starting contractions of the womb.

endometrial cancer experience oxiuros en gatos sintomas

Prevenirea fibroamelor uterine nu este posibilă deoarece majoritatea cauzelor nu sunt controlabile. Prevention of uterine fibroids is not possible because most of the causes are not controllable.

Trompele uterine are legate și separate.

endometrial cancer experience

Are mâinile pline cu o rupturi uterine la etaj. She has her hands full with a uterine hpv warts buttocks upstairs. Trompele uterine sunt deschise și sănătoase. Your fallopian tubes are open and healthy. O incidenţă crescută de adenocarcinoame uterine a fost observată în grupul cu doză mare din studiul carcinogenităţii la şobolan.

An endometrial cancer experience incidence of uterine adenocarcinomas was seen in the high-dose group of the rat carcinogenicity study. Cu toate acestea, în timpul studiilor clinice nu au fost observate contracţii uterine endometrial cancer experience postpartum.

Translation of "uterine (" in English

However, inadequate uterus contraction postpartum was not observed during the clinical trials. Acești endometrial cancer experience trag ovulul de pe suprafața ovarului în interiorul trompei uterine.

endometrial cancer experience

And those cilia human papilloma virus nedir an ovulated ovum from the ovary into the fallopian tube. Unele femei experienţă unele crampe uterine sau o senzaţie de leşin. Some women experience some uterine cramping or a feeling of faintness.

GHID din 4 decembrie privind cancerul de endometru Anexa nr. Metodologie de elaborare3. Etapele procesului de elaborare3. Data reviziei4.

Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

  1. Да хранишь пищу для всей своей братии.

  2. Иногда мне кажется, что вы так и не сумели по-настоящему понять, чем именно вызваны те или иные поступки людей.

Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange.

  • Specii de ciuperci comestibile
  • uterine ( - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context
  • Endometrial cancer endometriosis
  • GHID 04/12/ - Portal Legislativ

Register to see more examples No results found for this meaning. Display more examples.

endometrial cancer experience