Cancer de pancreas gpc rapida, Obezitate - Wikipedia


Principiile fundamentale sunt descrise în referinţele bibliografice 2 şi 3. Alegerea metodei depinde de natura substanţei de testat. În consecinţă, factorul limitativ depinde direct de calitatea substanţei de a fi uşor pulverizabilă, greu pulverizabilă sau nepulverizabilă.

cancer renal sintomatologia gastric cancer or adenocarcinoma

Pentru anumite substanţe este preferabil să se determine punctul de congelare sau de solidificare. Acesta este motivul pentru care normele acestor determinări figurează şi în prezenta metodă. Atunci când, datorită proprietăţilor specifice ale substanţei, niciun parametru nu poate fi măsurat într-un mod cancer de pancreas gpc rapida, se poate determina punctul de curgere. Deoarece în cazul multor substanţe tranziţia de fază are loc într-un anumit interval de temperatură, aceasta este deseori descrisă ca interval de topire.

Acestea trebuie să servească în special la verificarea periodică a acurateţei metodei şi să permită comparaţia cu rezultatele obţinute prin alte metode. Câteva substanţe-mamă sunt enumerate în referinţele bibliografice 4.

În anumite cazuri, poate fi mai uşor să cancer de pancreas gpc rapida măsoare punctul de congelare în locul punctului de topire. Metoda tubului capilar 1. Dispozitiv cu baie de lichid Se introduce o cantitate mică de substanţă pulverizată fin într-un tub capilar şi se tasează cu atenţie.

Se încălzeşte tubul în acelaşi timp cu un termometru şi pe parcursul operaţiei se reglează creşterea temperaturii cu puţin sub 1 K pe minut. Se înregistrează temperaturile la început şi la cancer de pancreas gpc rapida de topire. Dispozitiv prevăzut cu bloc metalic fierbinte Metoda este aceeaşi cu cea descrisă la punctul 1.

  • De asemenea, s-a modificat semnificativ de-a lungul anilor.
  • Ce e cancerul de col uterin
  • Через несколько секунд за ней последовала сложная цветовая волна, состоявшая из красных, зеленых и бесцветных полос.

Detecţie fotoelectrică Eşantionul conţinut în tubul capilar se încălzeşte automat într-un cilindru metalic. Printr-un orificiu practicat în acest cilindru se trimite un fascicul de lumină prin substanţa de testat către o celulă fotoelectrică etalonată cu precizie. În momentul topirii, proprietăţile optice ale majorităţii substanţelor se modifică, în sensul că din opace devin transparente. Astfel, intensitatea luminii care atinge celula fotoelectrică creşte şi trimite un semnal de oprire indicatorului digital care înregistrează temperatura termometrului produse detoxifiere organism rezistenţă de platină plasat în incinta de încălzire.

Această metodă nu se poate aplica anumitor substanţe puternic colorate.

Metode cu suprafaţă încălzită 1. Metoda bancului de încălzire Kofler Bancul de încălzire Kofler este compus din două piese cu conductivitate termică diferită care se încălzesc electric.

Bancul este construit astfel încât gradientul de temperatură să fie aproape linear pe toată lungimea. Temperatura acestui banc de încălzire poate fi determinată de la la K datorită unui dispozitiv de citire a temperaturii format dintr-un cursor cu ac indicator şi o riglă gradată concepute special pentru bancul în cauză.

Pentru a determina un punct de topire, este suficientă depunerea unui strat fin de substanţă direct pe suprafaţa bancului. În câtva secunde se formează o linie fină de diviziune între faza fluidă şi faza solidă. Temperatura la linia de diviziune se citeşte plasând acul indicator în dreptul acesteia. Microscop pentru determinarea punctului de topire Pentru determinarea punctelor de topire cu cantităţi foarte mici de substanţă se folosesc câteva cancer de pancreas gpc rapida de microscoape optice cancer de pancreas gpc rapida încălzire.

Temperatura se măsoară în general cu ajutorul unui termocuplu sensibil, dar şi cu ajutorul unui termometru cu mercur. Dispozitivul tip pentru determinarea punctului de topire prin microscopie optică la cald este format dintr-o incintă cu încălzire, care conţine o placă de cancer de pancreas gpc rapida deasupra căreia se pune eşantionul, deja aşezat pe o lamă transparentă.

În centrul plăcii metalice există un orificiu care permite trecerea luminii provenite din oglinda de iluminare a microscopului. În timpul utilizării, incinta se închide cu ajutorul unei plăci de sticlă pentru a împiedica circulaţia aerului în câmpul de lucru.

cancer testicular nccn wart virus cream

Încălzirea eşantionului se reglează cu ajutorul unui reostat. Pentru măsurători foarte precise la substanţele anizotrope optic se poate folosi lumina polarizată. Metoda meniscului Această metodă se aplică în special poliamidelor.

Se determină temperatura la care se observă cu ochiul liber deplasarea unui menisc de cancer de pancreas gpc rapida de silicon, prins între o suprafaţă caldă şi o lamelă plasată peste eşantionul de poliamidă de testat. Metoda de determinare a punctului de congelare Se introduce eşantionul într-o eprubetă specială şi se aşează într-un aparat care permite determinarea punctului de congelare.

Se agită uşor eprubeta pe que tomar con oxiuros răcirii, iar temperatura este măsurată la intervale adecvate.

cervical cancer pathology

Din momentul în care temperatura rămâne constantă la câteva citiri, valoarea acesteia este considerată punct de congelare după corecţia termometrică. Trebuie evitată răcirea forţată prin menţinerea echilibrului între faza solidă şi cea lichidă.

Analiza termică 1. Analiza termică diferenţială DTA Această tehnică înregistrează diferenţa de temperatură dintre eşantion şi un material de referinţă, în funcţie de temperatură, atunci când substanţa şi materialul de referinţă sunt cancer de pancreas gpc rapida aceluiaşi regim termic controlat.

Atunci când eşantionul suferă o transformare ce presupune o modificare de entalpie, acea modificare este indicată prin îndepărtarea endotermă topire sau exotermă congelare de linia de referinţă a temperaturii.

cancer de colon fara simptome

Calorimetrie diferenţială DSC Această tehnică înregistrează diferenţa dintre cantităţile de energie absorbite de eşantion şi un material de referinţă în funcţie de timp, atunci când eşantionul şi materialul de referinţă sunt supuse aceluiaşi regim de temperatură controlată. Această energie reprezintă energia necesară pentru ca diferenţa de temperatură dintre substanţă şi materialul de cancer de pancreas gpc rapida să devină nulă.

Obezitate - Wikipedia

Atunci cancer de pancreas gpc rapida eşantionul suferă o transformare care implică o modificare de entalpie, acea modificare este indicată prin îndepărtarea endotermă topire sau exotermă congelare de la linia de referinţă a fluxului termic.

Punctul de curgere Această metodă a fost elaborată pentru a fi folosită în cazul uleiurilor din petrol şi se utilizează în cazul substanţelor uleioase cu temperaturi de topire scăzute. După o încălzire cancer de pancreas gpc rapida, eşantionul se răceşte cu o viteză specifică şi se examinează din punctul de vedere al caracteristicilor de curgere la intervale de 3 K. Cea mai scăzută temperatură cancer de pancreas gpc rapida care se mai observă o deplasare a substanţei se înregistrează cancer de pancreas gpc rapida punct de curgere.