Enterobiasis cadena epidemiologica


Interacţiunea între mediul intern matern, statutul calcic şi al vitaminei D și consecințele greutății mici la naștere Rahitismul carenţial la copiii de vârstă fragedă și adolescenții în creștere Vitamina D, cu rol protector în infecţiile respiratorii acute, tuberculozei şi altor granulomatoase Carenţa vitaminei D, diabetul zaharat de tipul I, eclampsia și scleroza multiplă.

Умственным взором она уже видела себя на улицах в окружении созданий, куда более удивительных, чем тот зверинец, который она лицезрела в Изумрудном городе. "Я хочу побывать там, - сказала она. - Я хочу видеть.

Studiu multicentric internaţional 4 3. Prevenirea rahitismului carenţial în Republica Moldova Anexa 2.

cancer esofag cauze

Observaţii asupra copilului de la a 7-a zi de viaţă până la vârsta de 12 luni Anexa 3. Prezentarea schematică a derulării primei etape a studiului Anexa 4. Studiu asupra stărilor de carență a vitaminei D la copii și adolescenți Anexa 5. Studiu clinic asupra depistării intoleranței la lactoză la copii și adolescenți Anexa 6.

Algoritmul enterobiasis cadena epidemiologica diagnostic al hipocalcemiei Anexa 7.

Chişinău, Structura tezei: introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale, recomandări practice, bibliografia include de surse, pagini text de bază, enterobiasis cadena epidemiologica figuri, 47 tabele, 4 formule, design-ul studiului, 1 algoritm, 7 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 36 lucrări ştiinţifice.

Подготовленные бумаги лежали на кофейном столике. Она выкурила сигарету, проглядывая их, потом поместила бумаги в большой конверт. Утром ей звонили из офиса Накамуры.

Domeniul de studiu: pediatrie. Obiective de investigare. Studierea manifestărilor deficitului vitaminei D în dependență de perioada ontogenetică de dezvoltare a copilului intrauterină, postnatală precoce și tardivăde anotimp și zonele climato-geografice Moldova, Franța, Algeria, Martinica, Ingușetia.

Analiza comparativă a deformărilor membrelor inferioare și a parametrilor biochimici în asociere cu valorile vitaminei D enterobiasis cadena epidemiologica copii și adolescenți din Moldova și Franța.

Mult mai mult decât documente.

Depistarea impactului factorilor genetici asupra metabolismului calciului, sănătăţii osoase, dezvoltării fizice, prin prisma polimorfismului a 3 gene: VDR, Klotho și LCT, în asociere cu valorile vitaminei D serice enterobiasis cadena epidemiologica copii de diferite vîrste și adolescenți. Elaborarea algoritmului de diagnostic al hipocalcemiilor, pentru optimizarea diagnosticului timpuriu.

Emiterea managementului de conduită al carenței vitaminei D în scopul eficientizării tratamentului și profilaxiei specifice. Enterobiasis cadena epidemiologica două tipuri de studiu: studiul clinic controlat cu selectarea randomizată a femeilor gravide şi nou-născuţilor şi studiul de cohortă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică.

enterobiasis cadena epidemiologica

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare rezidă în estimarea patternului clinico-fiziologic și genetic al carenței vitaminei D în perioadele pre- și postnatale de dezvoltare a copilului prin prizma determinării corelației statutului vitaminei D, aportului de calciu cu genotipul VDR și polimorfismul genei Klotho la copii și adolescenți în scopul obiectivizării diagnosticului și enterobiasis cadena epidemiologica tratamentului stărilor de hipocalcemie.

Importanţa teoretică a lucrării: Evidenţierea verigilor patogenetice antrenate în crearea tabloului clinico-paraclinic al demineralizării țesutului osos, constituie un reper esenţial în extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor existente privind deformările osoase. Valoarea aplicativă a lucrării: A fost elaborat un nou concept de profilaxie specifică ante- și postnatală al hipocalcemiilor neonatale și al rahitismului carențial, optimizând managementul de conduită al enterobiasis cadena epidemiologica, astfel ameliorând calitatea vieții copiilor și adulților în timp.

ruptura de cadena epidemiológica

Implementarea enterobiasis cadena epidemiologica științifice multicentrice internaţionale: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea Departamentului Pediatrie al USMF N. Chisinau, Structure of thesis: introduction, 5 chapters, synthesis of obtained results, general conclusions, practical recommendations, bibliography of titles, pages enterobiasis cadena epidemiologica text, 21 images, 47 tables, 4 formulas, one study design, one algorithm, 7 annexes.

The results of this enterobiasis cadena epidemiologica were published in 36 scientific papers.

The field of study: pediatrics. Goal: Evaluation of the impact of vitamin D deficiency on phospho-calcic metabolism and bone health in correlation with genetic factors in enterobiasis cadena epidemiologica and adolescents, ways of correction.

The study objectives: Evaluation of the impact of vitamin D deficiency on the clinicalphysiological and genetic status in children and adolescents.

Study of manifestations of vitamin D deficiency depending on the ontogenetic period enterobiasis cadena epidemiologica child development in utero, early and late postnatalseason and climatic and geographic enterobiasis cadena epidemiologica cadena epidemiologica Moldova, France, Algeria, Martinique, Ingushetia. Comparative analysis of inferior limbs deformities and biochemical parameters in association with vitamin D values in children and adolescents from Moldova and France.

Detecting the impact of genetic factors on calcium metabolism, bone health, physical development, through the prism of 3 gene polymorphism: VDR, Klotho and LCT in association with serum level of vitamin D in children and adolescents of different ages.

Development of diagnostic algorithm of hypocalcaemia to optimize early diagnosis.

Încărcat de

Elaboration of therapeutic management of vitamin D deficiency aiming to improve specific treatment and prophylaxis. Methodology: two types of study: clinical controlled study with randomized selection of pregnant women and newborns, and a cohort study. Scientific novelty and originality: For the first time in the Republic of Moldova we have enterobiasis cadena epidemiologica a multicentric international study to assess multiple aspects of vitamin D deficiency, applying a specific vitamin D deficiency prevention strategy, in-depth study of genetic polymorphism of different genes with an impact on bone mass and density.

Scientific problem solved through this research lies in estimating the clinical-physiological and genetic pattern enterobiasis cadena epidemiologica vitamin D deficiency in pre- and postnatal child development through the prism of determining the correlation between vitamin D enterobiasis cadena epidemiologica, calcium intake with VDR genotype and Klotho gene polymorphism in children and adolescents for an abjective diagnosis and efficient treatment of hypocalcaemia conditions.

Sunteți pe pagina 1din 2 Căutați în document Ruptura de la cadena epidemiolgica 1.

Theoretical value: Highlighting pathogenetic links leading to clinical and laboratory picture of bone demineralization is an essential baseline in broadening the existing knowledge in bone deformities. Practical value of the research: A new concept of pre- and postnatal specific prevention of enterobiasis cadena epidemiologica hypocalcaemia and vitamin D deficiency rickets was developed by optimizing the therapeutic management, thus improving the quality of life in children enterobiasis cadena epidemiologica adults in the long term.

Aceste lacune impun desfăurarea unor cercetări complexe, pentru determinarea statutului vitaminei D la populaţia generală şi evaluarea riscului de dezvoltare a semnelor clinice ale deficienţei acesteia.

enterobiasis cadena epidemiologica

Studii genetice estimative menţionează impactul genei care controlează receptorul pentru viamina D VDRgenei de colagen Iα1, receptorul pentru estrogeni şi gena TGFβ []. În prezent există dovezi substanţiale, că variaţiile acestor gene, implicate în metabolismul calcic şi osos, ar putea descifra de ce mineralizarea osoasă la diferiţi indivizi reacţionează în mod diferit la factori identici ai mediului înconjurător efortul fizic, aportul de calciu. Descoperirea receptorilor specifici pentru vitamina D 1,dihidroxivitamina D în vitamine Enterobiasis cadena epidemiologica receptors VDR a lărgit aria interpretativă a deficitului de vitamină D.

S-a demonstrat existenţa interacţiunii între genotipul receptorilor pentru vitamina D, absorbţia de calciu şi nivelul de calciu din dietă [6].

Astfel, forma activă a vitaminei D calcitriol îşi exercită efectele biologice prin legarea enterobiasis cadena epidemiologica receptori specifici localizaţi în nucleii celulelor ţintă [7, 8].

  1. ruptura de cadena epidemiológica
  2. Hpv wart removal acid
  3. В начале мы были полностью невежественны.

  4. Endometrbowel
  5. Cancer sub unghie
  6. Но там ты не жених и не невеста".

  7. Ciuperci sotate

Activarea receptorilor VDR din intestine, oase, rinichi şi paratiroide, cu ajutorul hormonului paratiroidian şi al calcitoninei, contribuie la menţinerea echilibrului fosfocalcic din organism şi la asigurarea unei rezistenţe osoase echilibrate. Dar VDR sunt implicaţi şi în enterobiasis cadena epidemiologica şi 10 11 diferenţierea celulară, fiind prezenţi în diferite serii leucocitare, inclusiv în monocite şi în limfocitele T şi B.

Atât factorii genetici, cât şi factorii de mediu, influenţează indisolubil dezvoltarea oaselor şi mineralizarea pe tot parcursul vieţii, dar influenţa lor poate fi evidenţiată începând din perioada fetală precoce, susţinând astfel următoarea declaraţie: osteoporoza senilă este o boală pediatrică, deoarece diferenţele privind masa osoasă, diagnosticate în copilărie constituie un element de predilecţie pentru osteoporoza tardivă" [9].

Descrierea situației în domeniul de investigare și identificarea problemelor de cercetare.

enterobiasis cadena epidemiologica hpv am finger

În studiile consacrate factorilor cauzali ai hipocalcemiei neonatale, s-a relatat rolul stării de sănătate a mamei: perioada enterobiasis cadena epidemiologica gestaţie, prezenţa disgravidiei, particularităţile travaliului şi naşterii, diabetul matern, hiperparatiroidismul matern şi nivelul socio-economic []. În pofida acestor constatări, cercetătorii afirmă că deficitul de vitamină D este factorul primordial, în special în trimestru III de sarcină, odată enterobiasis cadena epidemiologica transportul transplacentar masiv de calciu [13, 14].

În caz contrar, nou-născuţii ale căror mame suferă de hipocalcemie, dezvoltă hiperparatiroidism enterobiasis cadena epidemiologica imediat postnatal congenital [15].

cancer de plamani cu metastaze

Numeroase cercetări au semnalat incidenţa crescută a rahitismului la sugari şi copii mici, înainte de implementarea profilaxiei detoxifierea ficatului cu stafide în multe ţări temperate, remarcând cert rolul vitaminei D pentru creşterea, mineralizarea oaselor enterobiasis cadena epidemiologica plăcii de cartilaj de creştere în această perioadă [16].

Deşi, rahitismul la copiii mari şi adolescenţi este cazuistic, necesarul vitaminei D, este indiscutabil asigurând o mineralizare optimă a osului la acest grup de copii [17, 18]. Ipotezele studiilor epidemiologice sugerează rolul vitaminei D asupra mecanismelor de protecţie împotriva proceselor autoimune şi a cancerului, astfel fiind suplimentat rolul clasic al acesteia de control al absorbţiei calciului şi al enterobiasis cadena epidemiologica osos [].

hpv impfung fur jungen kritik