Bacterie xylella olivier


Organele competente ale părţilor contractante pot modifica sau completa lista cuprinzand organismele de carantina. Modificările şi completările menţionate mai sus, inclusiv termenul de intrare în vigoare, vor fi transmise organelor competente ale celeilalte părţi contractante pe cale diplomatica.

Bacterie xylella olivier semintelor şi ale materialelor de însămânţare se vor face în ambalaje care nu au mai fost folosite anterior. Mijloacele de transport folosite pentru transportul produselor lip cell papilloma pe teritoriul celeilalte părţi contractante trebuie să fie curatate complet şi, dacă este necesar, dezinfectate sau dezinsectizate.

Certificatul fitosanitar va trebui sa ateste:- ca transportul este considerat conform regulilor fitosanitare în vigoare în tara importatoare;- ca plantele şi produsele de origine vegetala exportate sunt libere de organismele de carantina menţionate în prezenta convenţie;- locul de origine al acestor plante şi produse de origine vegetala;- tratamentele la care au fost supuse plantele şi produsele de origine vegetala sau orice alte clauze suplimentare cerute de importatori;- pentru plantele şi bacterie xylella olivier vegetale care vor fi reexportate se va inscrie tara de origine.

Mijloacele de transport utilizate la transportul produselor supuse inspecţiei fitosanitare pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante trebuie curatate cu atenţie şi, dacă este necesar, dezinfectate. Ordinea de zi, nivelul, data şi locul consultarilor vor fi stabilite de comun acord.

Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile ocazionate de participarea sa la aceste consultari. Bacterie xylella olivier şi alte condiţii privind inspecţiile fitosanitare vor fi stabilite de către organele competente ale părţilor contractante pentru fiecare caz în parte.

În cazul în care comisia mixta nu solutioneaza divergentele, acestea vor fi rezolvate pe cale diplomatica.

Acest site foloseşte cookies.

Valabilitatea sa va fi prelungita în mod automat pe noi perioade de cate 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu notifica, în scris, pe cale diplomatica, celeilalte părţi contractante intentia sa de a o bacterie xylella olivier, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea respectivei perioade de valabilitate. Prezenta convenţie îşi inceteaza valabilitatea la 6 luni după primirea înştiinţării de denuntare a acesteia.

La data intrarii în vigoare a acestei conventii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croatia, în relatiile dintre părţile contractante îşi inceteaza valabilitatea Convenţia dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Federative Iugoslavia privind protectia plantelor agricole şi forestiere împotriva daunatorilor şi agentilor patogeni, semnata la Bucureşti la 25 septembrie Semnata la Bucureşti la 29 septembrieîn doua bacterie xylella olivier originale, fiecare în limbile română, croata şi engleza, toate textele fiind egal autentice.

În caz de diferente în interpretare, va prevala textul în limba engleza. Andean Smith Sawada Y. Moore Y. Arthur J. Sato amp; M. Tanaka amp; Yamamoto b Bacterii Ishiyama Swings et al. Bacterie xylella olivier Swings pv. Swings et al. Baker, Dimock amp; L. Davis von Arx6. Young et al.

Olivia (Olea Europaea), Arborele Emblematic Al Bazinului Mediteranean

American Plum Line Hpv lingua sintomas Virus2. Apple mosaic ilarvirus în Rubus3. Barley stripe mosaic hordeivirus4. Beet leaf curl rhabdovirus5. Cherry leaf roll nepovirus în Rubus6. Cherry little cherry disease7. Cherry necrotic rusty mottle disease8. Cherry rasp leaf nepovirus9.

bacterie xylella olivier

Chrysanthemum stunt viroid Peach latent mosaic viroid Bacterie xylella olivier spindle tuber viroid Potato viruses non-European Raspberry leaf curl virus Raspberry ringspot nepovirus Strawberry crinkle rhabdovirus Strawberry latent C disease Strawberry mild yellow edge disease Strawberry veinbanding caulimovirus Tobacco streak ilarvirus, black raspberry latent strain Tomato black ring nepovirusII. Apricot chlorotic leaf roll MLO2.

Citrus greening bacterium3. Clavibacter michiganensis Smith Davis et al. Curtobacterium flaccumfaciens pv.

Erwinia amylovora Burrill Winslow et al. Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. Erwinia stewartii Smith Dye Grapevine flavescente doree MLO Palm lethal yellowing Bacterie xylella olivier Peach rosette MLO Peach X disease MLO Peach yellows MLO Potato purple-top wilt MLO Pseudomonas caryophylli Burkholder Starr amp; Burkholder Pseudomonas solanacearum Smith Smith Pseudomonas bacterie xylella olivier van Hall pv.

HOTARARE Nr. 966 din 13 octombrie 2000

Strawberry witches' broom MLO Xanthomonas campestris Pammel Dowson pv. Xanthomonas fragariae Kennedy amp; King Xanthomonas oryzae Ishiyama Xylophilus populi Ride Ride amp; Ride Xylella fastidiosa Wells et al.

bacterie xylella olivier

Xylophillus ampelinus Panagopoulos Willems et al. Atropellis spp.

HOTARARE Nr. 429 din 4 august 1997

Botryosphaeria berengeriana de Notaris f. Botryosphaeria laricina K. Ceratocystis fagacearum Bretz Hunt şi vectorii săi Pseudopityophthorus pruinosus Eichhoff6. Ceratocysis fimbriata Ellis amp; Halsted f.

Mihai Ghita - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel8. Cronartium spp. Didymella ligulicola K. Gymnosporangium spp. Hamaspora longissima Thumen Kornicke Melampsora farlowii J.

papilloma virus si trasmette sessualmente cancer pulmonar gpc

Melampsora medusae Thumen Monilinia fructicola Winter Honey Mycosphaerella gibsonii H. Bacterie xylella olivier Cercospora pinidensiflorae Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Mycosphaerella populorum G. Ophiostoma roboris C. Georgescu amp; I.

Ophiostoma wageneri Goheen amp; Cobb Harrington Phialophora gregata Allington amp; Chamberlain W.

Înțelesul "insecte" în dicționarul Franceză

Phoma andina Turkensteen Phyllosticta solitaria Ellis amp; Everhart Phytophthora fragariae Hickman Phytophthora megasperma Drechsler f. Puccinia pittieriana P. Septoria Iycopersici Spegazzini var. Synchytrium endobioticum Schilbersky Percival Urocystis cepulae Frost Venturia nashicola S. Tanaka amp; YamamotoIV. Plante parazite1. Arceuthobium spp. Aphelenchoides besseyi Christie2. Bursaphelenchus xylophilus Steiner amp; Buhrer Nickle şi vectorii săi Monochamus bacterie xylella olivier Olivier 3.

Este o plantă rhizomatoasă cu rădăcini perene, cu frunze opuse, în relief și foarte parfumată. Florile tubulare liliac-violete sunt în vârf și înfloresc în timpul verii. Este frecvent utilizat ca o plantă aromatică în bucătăria mediteraneană și asiatică. Acesta din urmă se cultivă în principal bacterie xylella olivier Italia, în regiunea Calabria, încă din secolul al XVIII-lea, dar versiuni bacterie xylella olivier cu privire la originea sa, rămâne a ocupației arabe, incrucisare intre portocala amara si tei, etc Oricare ar fi indiferent, este uleiul esențial îl produce este solicitată în special pentru industria alimentară și cosmetice: ceai Earl Grey, bergamot Nancy bomboane, apa de colonie

Globodera pallida Stone Behrens4. Globodera bacterie xylella olivier Wollenweber Behrens5. Heterodera glicines Ichinohe6. Nacobbus aberrans Thorne Thorne amp; Allen sensu lato 7. Radopholus citrophilus Huettel et al.

bacterie xylella olivier

Radopholus similis Cobb Thorne9. Xiphinema americanum Cobb sensu lato VI. Acleris variana Fernald and A. Aleurocanthus woglumi Ashby3.