Renal cancer brain metastasis. Traducere "Metastatic" în română


Metastatic cancer has spread beyond the pancreas to other parts of the renal cancer brain metastasis Metastatic : cancerul s-a extins în afara pancreasului în alte părţi ale organismului Metastatic cancer in the liver originating in other organs cancer metastatic în ficat originare din alte organe It's a stage III metastatic cancer.

DR. EUGENIU BANU, MEDIC PRIMAR ONCOLOGIE MEDICALA

E în stadiul 3. Cancer metastazat. Docetaxel pharmacokinetics in the presence of prednisone was studied in patients with metastatic prostate cancer.

test anonim hiv

Farmacocinetica docetaxelului în prezenţa prednisonului a fost studiată la pacienţii cu cancer de prostată metastazat. The adjuvant chimiotherapy is a treatment destined to eradicate micrometastases, prevent clinical metastatic disease and increase survival chances.

Oncolog-Hematolog Nr. 34 (1/) by Versa Media - Issuu

Chimioterapia adjuvanta este un tratament destinat eradicarii micrometastazelor, prevenirii bolii renal cancer brain metastasis metastatice si imbunatatirii supravietuirii. Prior hormonal therapy for the treatment of metastatic disease was allowed. Terapia hormonală anterioară tratamentului bolii metastatice a fost permisă.

Renal cancer brain metastasis renal metastatic refractar la citokine S- a efectuat un studiu de fază 2 cu SUTENT la pacienţi refractari la terapia anterioară cu citokine, inteleukină 2 sau interferon- a.

Poster Presentations

You got a metastatic tumor in your renal cancer brain metastasis that's appeared. Ai o tumoare metastaticîn creierul tău, care a apărut.

renal cancer brain metastasis renal cancer targeted therapy

Tarceva in combination with gemcitabine is indicated for the treatment of patients with metastatic pancreatic cancer. Tarceva în asociere cu gemcitabină este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu cancer pancreatic metastatic. All patients were diagnosed with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer and received prior chemotherapy. Toţi pacienţii au avut diagnosticul de cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici, local avansat sau metastazat şi li s- a administrat chimioterapie anterioară.

Traducere "Metastatic" în română

Symptomatic treatment of advanced unresectable, metastatic or relapsed adrenal cortical carcinoma. Tratamentul simptomatic al carcinomului cortical suprarenal avansat inoperabil, metastatic sau recidivat. Tumors: Many primary renal cancer brain metastasis metastatic brain tumors can cause dementia.

Tumorile: Multe tumori primare şi metastatice creier pot provoca dementa. About half of metastatic spinal cord tumors are caused by lung cancer. Aproximativ jumatate din tumorile metastatice măduva spinării sunt cauzate de cancer pulmonar.

  • Papilloma virus lecenje
  • Human papillomavirus bacteria

It is often more invasive that metastatic. Acesta este adesea mult mai invaziva care metastatic. Doctors sometimes call the new tumor "distant" or metastatic disease. Medicii de apel, uneori, tumora noi "îndepărtat" sau metastatic boală.

  • Recurrent left bockdalek hernia in adult, a rare cause of subocclusive syndrome.
  • GHID 16/09/ - Portal Legislativ
  • metastases - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • Hpv skin cancer symptoms

In metastatic colorectal cancer, Xeloda was as effective as the combination of 5-FU and folinic renal cancer brain metastasis. În cazul cancerului colorectal metastaticXeloda s- a dovedit la fel de eficace ca şi combinaţia de 5- FU şi acid folinic. Gemcitabine is indicated for treatment of patients with locally advanced or metastatic adenocarcinoma of the pancreas. Gemcitabina este indicată pentru tratamentul pacienţilor cu adenocarcinom pancreatic avansat local sau metastatic.

TAXOTERE in combination with prednisone or prednisolone is indicated for the treatment of patients with hormone refractory metastatic prostate cancer. TAXOTERE este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienţilor cu cancer de prostată metastazathormono- rezistent.

Traducere "metastases" în română

He was diagnosed with metastatic lung cancer. El pastile anti paraziti fost diagnosticat cu cancer pulmonar metastatic. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni renal cancer brain metastasis.

renal cancer brain metastasis

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 84 ms. Propune un exemplu.

hpv impfung in schwangerschaft urothelial papilloma follow up