Juvenile onset laryngeal papillomatosis


Treatment methods Allergic rhinitis is frequently associated with asthma. It affects the evolution which is considered as evidence of common phatogenetic mechanism of these diseases. Treatment of upper airway allergic disease should be intended not only to control the disease symtoms juvenile onset laryngeal papillomatosis also to inhibit inflammation and its sistemic manifestations.

  • Low risk hpv cause cancer
  • Для всего прочего я сегодня крайне устала.

  • Почему никто не выскочил на тропу.

  • RINITA ALERGICĂ ASOCIATĂ CU ASTMUL BRONŞIC
  • Papiloma na lingua

The most effective method of treatment is chosen in each individual case. Keywords: Allergic rhinitis, Asthma Rezumat Rinita alergică este frecvent asociată astmului bronşic şi are o influenţă negativă asupra evoluţiei acestuia, ceea ce denotă prezenţa mecanizmelor patogenetice comune.

Astfel o terapie adecvată a procesului alergic dezvoltat la nivelul mucoasei rinosinusale este o componentă obligatorie în tratamentul de succes al astmului bronşic.

Metoda cea mai efectivă de tratament se alege individual, pentru fiecare pacient în parte. Juvenile onset laryngeal papillomatosis uvinte chee: Rinita alergică, Astmul bronşic Actualitatea temei În ţările dezvoltate rinita alergică intră în numărul celor mai răspîndite patologii cronice, avînd o influenţă negativă asupra calităţii vieţii bolnavului.

Discutînd problema actuală, ce ţine de patologia dată, este important de menţionat că rinita alergică frecvent este asociată astmului bronşic, avînd o influenţă negativă asupra evoluţiei acestuia [5].

Astfel o terapie adecvată juvenile onset laryngeal papillomatosis procesului alergic dezvoltat la nivelul mucoasei nazale este o componentă obligatorie în tratamentul de succes al astmului bronşic.

Virusul Papiloma Uman − implicaţii neonatale

Materiale şi metode Studiile au fost efectuate în baza literaturii disponibile, tratatelor editate referitor la patologia studiată, cît şi a materialelor oferite de serviciul Internet-MedLine. Rezultate şi discuţii Asocierea rinitei alergice cu astmul bronşic indică la juvenile onset laryngeal papillomatosis unor mecanizme patogenetice comune în apariţia şi dezvoltarea patologiilor date.

În evoluţia sa, rinita alergică juvenile onset laryngeal papillomatosis două etepe fizio-patologice. Prima, numită faza precoce a răspunsului alergic, este realizată de mediatorii eliberaţi de către mastocite, unde rolul decisiv îl deţine histamina.

Degranularea acestor celule este iniţiată de interacţiunea lor cu complexul antigen-IgE. A doua etapă, numită faza tardivă a răspunsului alergic, se dezvoltă la cîteva ore de la rezolvarea primei faze şi e nominalizată de acţiunea bazofilelor şi eozinofilelor asupra ţesuturilor implicate în procesul patologic, precum şi de acţiunea limfocitelor T Th2care au un rol impotant în menţinerea răspunsului alergic prin producerea leucotrienelor şi prin stimularea măduvei osoase cu sinteza eozinofilelor [26].

Un rol important in tratamentul rinitei alergice îl au preparatele antihistaminice. Ele blochează receptorii histaminergici, astfel peîntîmpinînd apariţia efectelor patologice ale histaminei, eliberată de mastocite în faza precoce a răspunsului alergic.

Ele reduc rinoreea, strănutul, pruritul nazal, însă mai puţin eficiente sunt asupra congestiei nazale [28].

contamination papillomavirus chez lhomme

Antihistaminicile de generaţia I sunt utilizate în tratamentul rinitei alergice mai bine de 50 de ani. Pe lîngă efectul antihistaminic mai dispun şi de efect blocant asupra receptorilor colinergici şi adrenergici, ceea ce favorizează apariţia unui şir de efecte adverse din partea sistemului nervos central, sistemului cardio-vascular, sistemului urinar, tractului gastro-intestinal şi vederii.

În prezent folosirea histamino-blocatorilor de generaţia I este limitată, în mare măsură datorită efectelor adverse, timpului scurt de înjumătăţire şi capacităţii de a dezvolta dependenţă [26]. Însă în timpul apropiat vor rămîne în arsenalul preparatelor cu spectrul clinic larg de utilizare, în primul rînd juvenile onset laryngeal papillomatosis acumulării unei experienţe bogate de utilizare a preparatelor date, în al doilea rînd, cum nu ar suna bizar, datorită efectelor adverse, care în anumite situaţii clinice pot asigura efectul dorit sedativ, anestezic local ş.

La pacienţii cu astm bronşic histamino-blocatorii de generaţia I sunt contraindicaţi. Ei reduc secreţia mucoasei bronşice şi cresc vîscozitatea secretului bronşic [21], ceea ce favorizează evoluţia astmului. Antihistaminicile juvenile onset laryngeal papillomatosis generaţia II dispun de o specificitate mai înaltă, juvenile onset laryngeal papillomatosis cu un număr mai redus de efecte adverse, în plus au o perioadă de acţiune mai lungă şi nu dezvoltă dependenţă [21].

Dar e necesar de menţionat că antihistaminicile de generaţia II, în unele situaţii, pot dezvolta reacţii adverse ce pot pune în pericol viaţa pacientului.

  • О Эпонина.

  • Что же переменилось.

  • Донесся из рации встревоженный голос Николь.

Astfel: în caz de supradozare în special ne referim la Terfinadină şi Astemizolsau de blocare a sistemului fermentativ hepatic, ce asigură transformarea prometaboliţilor în metaboliţi, pot apărea complicaţii serioase din partea sistemului cardio-vascular. Blocarea sistemului fermentativ hepatic poate fi cauzat de o patologie hepatică sau competitiv la administrarea concomitentă a antimicoticilor sau a macrolidelor precum şi a juvenile onset laryngeal papillomatosis de grapefruit [26, 27].

Acelaşi efect poate apărea la pacienţii cu afecţiuni cardio-vasculare, datorită sensibilităţii sporite a cardiomiocitelor faţă de juvenile onset laryngeal papillomatosis cardio-toxice [27].

Celelalte preparate din grupa juvenile onset laryngeal papillomatosis pot fi considerate relativ inofensive, cu condiţia că se vor respecta cerinţele de administrare [26]. Antihitaminicile de generaţia III in esenţă sunt metaboliţi activi ai antihistaminicilor de generaţia II, sintetizaţi cu scopul de a reduce efectele adverse ale predecesorilor săi [26]. Reprezentanţii sunt fexofenadina, norastemizol, descarboetocsiloratadin.

Părerile referitor la acţiunea preparatelor antihistaminice asupra evoluţiei astmului bronşic asociat cu rinita alergică nu sunt unanime.

Ну, чтобы все было хорошо, моя дорогая. Мы очень любим. - Я тоже, - проговорил Макс чуть сдавленным голосом немного спустя.

Unii autori susţin că histamino-blocatorii acţionează benefic asupra funcţiei pulmonare la pacienţii cu rinita alergică asociată cu astmul bronşic, în plus s-au efectuat un şir de cercetări clinice care în rezultat susţin această părere [11]. Pe cînd alţi autori au demonstrat, în baza altor cercetări clinice, efectul nul al acestora în cuparea stărilor de urgenţă. Capacitatea antihistaminicilor de a influenţa evoluţia astmului bronşic asociat cu rinita alergica e dubioasă, în mare măsură datorită efectului antiinflamator sistemic redus juvenile onset laryngeal papillomatosis incapacităţii grupei date de preparate juvenile onset laryngeal papillomatosis a restabili respiraţia nazală juvenile onset laryngeal papillomatosis.

juvenile onset laryngeal papillomatosis immunity to warts virus

Antihistaminicile topice sunt reprezentate de Azelastin şi Levocabastin. Sunt H1-histaminoblocatori specifici.

În literatura accecibilă nu s-au găsit informaţii care ar reflecta efectul antihistaminicilor locale asupra evoluţiei astmului.

RINITA ALERGICĂ ASOCIATĂ CU ASTMUL BRONŞIC

O altă grupă de preparate utilizate în tratamentul rinitei alergice sunt corticosteroizii intranazali CSINfiind cei mai efectivi în tratamentul patologiei date [5, 6, 17], avînd şi efect protectiv asupra astmului bronşic [7], depăşind eficacitatea antihistaminicilor orale şi a cromonilor [18].

Glucocorticosteroizii acţionează practic asupra tuturor verigilor patogenetice ale rinitei alergice, atît caracteristice etapei precoce a răspunsului alergic cît şi tardive [14], ceea ce are repercusiuni asupra simptomelor patologiei date.

Ei juvenile onset laryngeal papillomatosis congestia nazală, juvenile onset laryngeal papillomatosis, strănutul, pruritul nazal, cît şi restabilesc senzaţia de miros [23]. Prioretatea CSIN contemporani faţă de cei sistemici constă în riscul minim de dezvoltare al efectelor adverse sistemice pe fonul creării unei concentraţii adecvate de preparat pe suprafaţa mucoasei nazale [15]. Biodisponibilitatea redusă a preparatelor din această grupă e asigurată de o absorbţie scăzută a acestora la nivelul mucoasei nazale şi gastro-intestinale, in plus datorită metabolizării totale la nivelul ficatului.

Biodisponibilitatea joasă permite utilizarea CSIN pe parcursul a 3 săptămîni, iar depăşirea acestui termen se poate agrava cu apariţia: hemoragiilor nazale, crustelor hemoragice, perforaţiei de sept, uscăciunii şi disbiozei mucoasei nazale, trombozei arterei carotide interne şi trombozei arterei retinei [26, 29]. Prepartele date se deosebesc între ele după gradul de sensibilitate faţă de receptorii glucocorticosteroizi, activitatea juvenile onset laryngeal papillomatosis, lipofilitate — criterii care în mare măsură determină nivelul de eficacitate al preparatului [15].

Însă cercetările clinice efectuate nu au reuşit să demonstreze prioritatea terapeutică a unui preparat faţă de altul [6]. Conform recomandărilor internaţionale programul OMS: ARIA- Allergir Rhinitis and its Impact on Asthma CSIN pot fi utilizaţi în tratamentul oricărei forme de rinită alergică de la forma uşoară, intermitentă pînă la forma gravă, persistentăprecum că în formele de gravitate medie şi gravă sunt de elecţie [5].

Paralel cu reducerea simtomelor rinitei alergice CSIN joacă un rol imporant în tratamentul patologiilor concomitente, aşa ca astmul bronşic [17]. În urma unui studiu clinic, realizat de Stelmach R. Iar conform cercetărilor clinice efectuate de Failla M. Corticosteroizii nu au efect direct asupra sintezei leucotrienilor, dar datorită reducerii inflamaţiei, se micşoreaza sinteza metaboliţilor acidului arahidonic,care au rol imporant asupra creşterii permiabilităţii vaselor, juvenile onset laryngeal papillomatosis mucoasei căilor respiratorii şi bronhoconstricţiei [9].

CSIN mai reduc şi stimularea măduvei osoase, cu scăderea numărului de eozinofile in sîngele periferic şi cu micşorarea activităţii acestora la nivelul bronhiilor [10]. Corticosteroizii sitemici nu sunt preparatele de elecţie utilizate in tratamentul rinitei alergice.

Datorită apariţiei antihistaminicilor şi a CSIN necesitatea in administrarea lor a scăzut, şi doar în situaţiile cînd rinita alergică se complică cu polipoza nazală corticosteroizii perorali pot fi administraţi [26].

Acţionează asupra fazei precoce şi tardive a răspunsului juvenile onset laryngeal papillomatosis [29]. Previn pruritul nazalstrănutul, congestia nazală, rinoreea [29]. Eficacitatea lor terapeutică şi antiinflamatorie este joasă [26], in plus au o perioadă scurtă de acţiune.

Însă sunt inofensivi şi practic lipsiţi de efecte adverse [5], ceea ce favorizează administrarea lor la copii [26]. În mare măsură se folosesc cu scop profilactic şi în tratamentel formelor uşoare ale rinitei alergice.

Cît priveşte efectul asupra evoluţiei astmului bronşic, părerile nu sunt unanime [22, 24]. O alternativă de tratament al rinitei alergice asociate cu astmul bronşic reprezintă preparatele antileucotrienice Montelucast şi Zafirlucasteficacitatea cărora faţă de simptomele rinitei alergice sunt identice cu cele ale cromonilor, însă sunt mult mai efectivi faţă de simtomele astmului bronşic [5].

Această grupă de preparate îşi exercită acţiunea asupra mecanismelor patogenetice caracteristice atît fazei precoce cît şi tardive a răspunsului alergic, actioneaza prin scaderea citokinelor TH2 IL-4 si Juvenile onset laryngeal papillomatosis cresterea concomitenta a citokinelor TH1 IFN-gama. Reduc congestia mucoasei nazale, rinoreea, strănutul, juvenile onset laryngeal papillomatosis nazal, restabilesc funcţia respiratorie pulmonară la pacienţii cu astm bronşic, previn apariţia acceselor de astm [8].

Antileucotrienele nu dezvoltă toleranţă [26], fiind în acelaşi timp inofensive, ceea ce juvenile onset laryngeal papillomatosis administrarea lor la copii. În baza unor cercetări clinice s-a stabilit că Montelucast şi Zafirlucast cedeaza conform criteriilor de eficacitate doar CSIN [3].

Pe lîngă metodele tradiţionale farmacoterapeutice în tratamentul rinitei alergice şi astmului bronşic cu succes se foloseşte Imunoterapia specifică cu alergeni ISAeficacitatea căreea a fost demonstrată într-un şir de cercetări clinice [5]. Cum s-a menţionat mai sus, un rol important în menţinerea răspunsului alergic îi revine limfocitelor Th2.

ISA conduce la modificarea raportului dintre limfocitele T, cu creşterea Th1 şi scăderea numărului de limfocite Th2, cu reducerea secreţiei de IL4 şi a sintezei de IgE. Cursul ISA constă din juvenile onset laryngeal papillomatosis faze: prima- de acumulare, cu introducerea dozelor crescînde de alergeni şi a doua- de intreţinere, cu administrarea extractelor de alergeni la un interval de luni [26].

Un curs adecvat de ani asigură reducerea simptomelor patologiei alergice şi micşorarea necesităţii administrării preparatelor juvenile onset laryngeal papillomatosis antialergice, preîntîmpină agravarea patologiei alergice, împiedică juvenile onset laryngeal papillomatosis astmului bronşic la pacienţii cu rinita alergică, stopează trecerea alergiei monovalente în cea polivalentă şi spre deosebire de metodele farmacoterapeutice, ISA îşi păstrează efectul şi după finisarea cursului de tratament [26], conform unor date din literatură pînă la 20 de ani [27].

Neajunsurile metodei date de tratament sunt următoarele: în primul rînd ea e efectivă doar la pacienţii cu o sensibilitate crescută faţă de un număr redus de alergeni 1 sau 2 [13].

Virusul Papiloma Uman − implicaţii neonatale

Într-al doilea rînd eficacitatea înaltă se obţine doar la administrarea parenterală a alergenului, care nu e cea mai comoda pentru pacienţi [19], pe cînd unii autori susţin că metoda sublinguală şi intranasală sunt eficiente în tratamentul rinitei alergice provocate de acarieni şi polen [26]. În al treilea rînd e juvenile onset laryngeal papillomatosis şi în plus nu putem afirma că e inofensivă, deoarece poate dezvolta reacţii anafilactice ce pun în pericol viaţa [4].

Ţinînd cont de cele menţionate mai sus unii experţi recomandă ISA ca metodă de tratament la pacienţii cu boli alergice laryngeal papilloma polyp ce reduc calităţile vieţii, a căror patologie e cauzată de un număr redus de alergeni şi care nu răspund la alte metode de tratament [4].

Un rol aparte în tratamentul rinitei alergice îl joacă metoda chirurgicală. Ea este indicată doar în situaţiile cînd există forme ireversibile de hipertrofie a cornetelor nazale inferioare, anomalii anatomice ale structurilor nazale şi în patologiile sinusurilor paranazale care nu pot fi tratate prin metode conservative [26]. Metoda dată de tratament e îndreptată doar spre restabilirea respiraţiei nazale, dar nu influenţează asupra mecanismelor etiopategenetice ale rinitei alergice.

Мальчики, мальчики, - проговорила она негромко. - О чем такой шум. - Ой, привет, миссис Тернер, - ответил Кеплер со смущенной улыбкой. - Ничего особенного, просто мы с Галилеем.

În plus, e necesar de menţionat că la nivelul mucoasei cornetelor nasale există zone reflexogene carecare fiind stimulate, îşi reflectă acţiunea asupra căilor respiratorii inferioare [1]. Astfel intervenţiile chirurgicale intranazale pot fi factori declanşatori în apariţia şi progresarea astmului bronşic [26].

Concluzii Rinita alergică şi astmul bronşic sunt manifestările clinice ale unui proces patologic comun, tratamentul cărora este o prerogativă comună a specialiştilor otorinolaringologi, alergologi-imunologi, pulmonologi, a medicilor de familie, terapeuţi şi pediatri.

Iar metoda cea mai efectivă de tratament se alege individual pentru fiecare caz in parte. Bibliografie juvenile onset laryngeal papillomatosis.

Ababii I. Particularităţile imunologice locale şi generale ale polipozei rinosinuzale asociată cu astmul bronşic. Adams R. Intranasal steroids and the risk of emergency department visits for asthma. Allergy Clin. Allergic rhinitis and its impact in asthma Guidelines to minimize the risk from systemic reaction caused by immunotherapy with allergen extracts. Bousquet Juvenile onset laryngeal papillomatosis. Corren J. Intranasal corticosteroids for allergic rhinitis: how do different agents compare?

The link between allergic rhinitis and asthma, otitis media, sinusitis, and nasal polyps. Dempsey O.

Leukotriene receptor antagonist therapy. Failla M. Intranasal steroid reduces exhaled bronchial cysteinyl leukotrienes in allergic patients. Foresi A. Once daily intranasal fluticasone propionate µg reduces nasal symptoms and inflammation bul also attenuates the increace in bronchial responsiveness during the pollen season in allergic rhinitis.

Grant J. Cetirizine in patients with seasonal rhinitis and concomitant asthma: prospective, randomized, placebo-controlled trial. Kaszuba S. Malling H. Immunotherapy as an effective tool in allergy treatment.

Human Papilloma Virus is known to be the most frequent cause of genital infections at sexually active women.

Mygind N. Glucocorticosteroids and rhinitis. Allergy ; — Mode of action of intranasal corticosteroids. Stelmach R. Stanaland B. Treatment of Allergic Rhinitis and Its Comorbidities. Stempel D. Treatment of allergic rhinitis: an evidence-based evaluation of nasal corticosteroids versus nonsedating antihistamines. Am J Manag Care ; — Trangsrud A. Intranasal Corticosteroids for Allergic Rhinitis. Pharmacotherapy ; 22 11 : — cancer of hepatic flexure of colon icd 10 Rezumat Studiul clinic a cuprins un lot de 76 de pacienţi cu rinosinusită juvenile onset laryngeal papillomatosis acută, care au fost divizaţi în 2 grupe.

Rezultatul tratamentului papilloma birads 4 acestor două loturi de pacienţi a arătat că efectul clinic pozitiv apare în cadrul celui de bază în mediu la a patra, a cincea zi de tratament, pe cînd în cel de control la apoximativ a şasea, a şaptea zi.

Actualitatea temei Rinosinusita acută este una dintre cele mai răspîndite patologii întîlnite in sfera otorinolaringologică, influenţînd negativ asupra calităţii vieţii bolnavului. Ea se poate dezvolta la nivelul oricărui sinus paranasal, dar mai frecvent afectează sinusul maxilar. Un rol important în dezvoltarea afecţiunilor rinosinusale acute îi revine edemului mucoasei nasale şi sinusale, care se formează în rezultatul acţiunii diverşilor factori etiologici virali, bacterieni şi ai alergenilor.

În rezultat se dereglează funcţia epiteliului ciliat, se reduce permiabilitatea ostiumului sinusal, scade presiunea parţială a aerului in cavitatea sinusului, se măreşte edemul, se formează exudatul. Din juvenile onset laryngeal papillomatosis considerente este raţională utilizarea preparatelor decongestante topice în tratamentul rinosinusitei acute.

Materiale si metode Studiul clinic efectuat cuprinde un lot de 76 de pacienţi 27 de bărbaţi şi 49 femeicu vîrsta cuprinsnsă între 12 şi 72 de ani.

Dintre aceştia 40 au fost trataţi în condiţii de staţionar 24 cu diagnoza de sinusită maxilară acută bilaterală, 13 cu sinusită maxilară acută unilaterală, 2 cu polisinusită acută şi 1 cu hemisinusita acută. Juvenile onset laryngeal papillomatosis a fost stabilit în baza datelor anamnezei, examenului clinic, radiologic şi a puncţiei diagnostice.

Rezultatele exmenului bacteriologic al juvenile onset laryngeal papillomatosis sinusului maxilar: Streptococcus juvenile onset laryngeal papillomatosis 2. Tratamentul s-a efectuat conform schemelor standart. În dependenţă de tipul juvenile onset laryngeal papillomatosis decongestant utilizat, bolnavii au fost separaţi în 2 grupe. Dinamica cefaleei, a volumului secretului nazal şi caracterul acestuia, analizate pe parcursul curei de tratament, nu au relevat careva deosebiri între juvenile onset laryngeal papillomatosis două grupe cercetate.

Prin intermediul examenului obiectiv s-a apreciat gradul de hiperemie şi edem al mucoasei nasale.

juvenile onset laryngeal papillomatosis papiloma humano caracteristicas y sintomas

Din numărul total de pacienţi încadraţi în grupul de bază, efecte adverse sub forma de usturime la locul de aplicare a preparatului s-au constatat la 4 bolnavi şi cefalee uşoară la un bolnav, ceea ce nu a depăşit numărul reacţiilor adverse înregistrate in grupul de control. Permite obţinerea unui juvenile onset laryngeal papillomatosis rapid al manifestărilor clinice, juvenile onset laryngeal papillomatosis inofensiv, bine suportat şi comod de administrat.

Anand VK.